การแถลงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์การสงครามทางอากาศ ปีงบประมาณ ๖๐

พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในการแถลงผลการปฎิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์การสงครามทางอากาศ ปีงบประมาณ ๖๐  ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

2 DSC01

2 DSC03

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

2 DSC04