พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ (คนเก่า) ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้กับ พล.อ.ต.ฉัตรชัย มุขพรหม ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ (คนใหม่)  ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

0011

0022

0033

0044