พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การสงครามทางอากาศ

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

1IMG inter

2IMG inter

3IMG inter

4IMG inter

5IMG inter