โครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๑

พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในโครงการสัมมนา ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จว.นครนายก ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

438 1

440 2

830 3

830 4