พิธีปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศกอ.

ใน1ใน2ใน3