ผอ.ศกอ.จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และมอบรางวัลกิจกรรม ๕ ส

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและมอบรางวัลกิจกรรม ๕ ส ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1

2

3

4

5