การบรรยายพิเศษสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการบรรยายพิเศษสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ “ กองทัพอากาศก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล ” โดยมี นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในการบรรยายพิเศษ ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารหอประชุมกองทัพอากาศ   เมื่อวันที่          ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

S 1

S 2

S 3

S 4