ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน

ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดการฝึกกำลังพลในสังกัดตามแบบฝึกพระราชทาน  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยขอรับการสนับสนุนครูฝึกจาก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

timeline 1

timeline 2

timeline 3

timeline 4

timeline 5

timeline 6