หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และคณะ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมี พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จังหวัดนครราชสีมา

14 11 61 1

14 11 61 2

14 11 61 3