ศกอ.เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์

m1

m2

m3