พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศป.ปส.ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ และนำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ กล่าวคำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1a

2a

3a

4a

5a