ศกอ.ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ แม่บ้าน ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

S1

S4 1

S2

S3