ผอ.ศกอ.จัดให้มีการประชุมข้าราชการและ คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ศกอ.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในคราวเดียวกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

Untitled 1