กิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อสวัสดิการ ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อสวัสดิการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สนามกอล์ฟไทเกอร์ กองบิน ๑

L1

L2

L3

L4