กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศกอ.

1kk

2kk

3kk

4kk

5kk