ผอ.ศกอ.บรรยายพิเศษ วิชาหลักการสงครามทางอากาศ

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาหลักการสงครามทางอากาศ ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรการรบร่วมอากาศ-ภาคพื้น รุ่นที่ ๒๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย(๑) กองวิทยาการ คปอ.

a4

a2

a3