ศกอ.เข้าร่วมประชุม ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๕

พล.อ.ต.กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รอง ผอ.ศกอ.และนาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ฝสธ.ศกอ.เข้าร่วมประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕/๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑

g11