ศกอ.เข้าเยี่ยมบิดาและมารดาของข้าราชการที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าเยี่ยมบิดาและมารดาของข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ ที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ รพ.ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นครราชสีมา และบ้านพักข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

ใน1 1

ใน2

ใน3

ใน4