ผอ.ศกอ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร Advanced Weapon Course (AWC) ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร Advanced Weapon Course (AWC) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานจอด บ.หน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑

M00

M01

M08

M04

M05

M06

b14