ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณอาคารสำนักงาน (สวนปันสุข)

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน (สวนปันสุข) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1a