ผอ.ศกอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศตรี ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๙ มการคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1

2

3

4