พิธีปิดการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ และการฝึกปรับพื้นฐานนักบินขับไล่/โจมตีประจำปี ๒๕๖๗

พลอากาศตรี ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ และการฝึกปรับพื้นฐานนักบินขับไล่/โจมตีประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขัวญกำลังใจ โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ