ประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ผู้แทนศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.  ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ.(ชั้น ๑) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

201 1

201 3

201 2