พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ศกอ.

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

a1

a2

a3

a4