ศกอ.เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.

น.อ.กฤศนิน จันทนา หก.กทย.ศกอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ.ให้เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.โดยมี พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

d 1

d 2

d 3