ศกอ.ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรม 5 ส.โดยร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อความสะอาดและสวยงาม ทั้งบริเวณภายในและภายนอกตัวอาคารสำนักงาน เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

62 1

62 2

62 3

62 4