พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

c1

c2

c3

c4