สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศเยี่ยมศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศโท สมโภชน์ ผิวเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และคณะฯ เยี่ยมศูนย์การสงครามทางอากาศ ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยยาเสพติดและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการให้บริการทางสังคมของสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3

d4