พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

h2

h1

h3

h4