พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

2

3

4

5

1