ศกอ.เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

001

002

003

004