ศกอ.ประชุมคณะเจ้าหน้าที่จัดทำ QR โปรแกรม

นาวาอากาศเอก กฤศนิน จันทนา หัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานประชุมการจัดทำ QR โปรแกรมของศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จัดทำ QR โปรแกรมของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

1e

2e

3e