ศกอ.จัดกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสำนักงาน

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

111g

21g

3g

4g

5g