ผอ.ศกอ.จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับข้าราชการในสังกัด

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพักผ่อน ศูนย์การสงครามทางอากาศ

L1

L2

L3

L4