อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าอวยพรปีใหม่ พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1B

2B

3B