สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศเยี่ยมศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศตรี ตระการ ก้าวกสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทางทหาร สำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ และคณะฯ เยี่ยมศูนย์การสงครามทางอากาศ ในการปรึกษาการสื่อสารยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ โดย ชุดสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ สำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

11a

1a

2a

33a

4a