ศกอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการในสังกัด

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ร้อยตรี เทื้อน พจน์พิสิทธิ์ บิดา พันจ่าอากาศเอก เทอด พจน์พิสิทธิ์ โดยมีข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดหงษาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

a11

a12

a13

a14

a1