พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

g1

g2

g3

g4

g5

g6