อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ อวยพรปีใหม่ พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

b1

b2