พิธีทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1e

21e

2e

3e

4e

5e