ศกอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบรรเทา อรัญญะ บิดาของ นาวาอากาศโท ถาวร อรัญญะ รอง หก.กลย.ศกอ. พร้อมมอบเงินร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

i111

i121