ผอ.ศกอ.รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ตามอัตรา (เพื่อพลาง)

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ตามอัตรา (เพื่อพลาง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศกอ.

B001

B0031

B0032