ผอ.ศกอ.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับ ผบ.ทอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับ ผบ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศกอ..

C011