ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยการบิน ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๖

นาวาอากาศเอก นีลโสภณ คำบุศย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบิน ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

147