ศกอ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๖๘

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๖๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1234b

1234bc