พิธีปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๗

พลอากาศตรี ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศกอ.