ศกอ.ประกอบพิธีบวงสรวงและศาสนพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๙ ปี

พลอากาศตรี ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศเป็นประธานการประกอบพิธีบวงสรวงบุพการีทหารอากาศและศาสนพิธี เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๒๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ  ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ