พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

147364.jpg147374.jpg4905B3E1-68D7-4B80-B9E9-015A208D2E98.jpg