พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน

พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ  ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

1 DSC02357

2 DSC02333

3 DSC02336

4 DSC02359