พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ  ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

picture 1

picture 2

picture 3

picture 4